Het bestuur van De Bezatse besliste om alle publieksactiviteiten van het najaar te annuleren. De coronamaatregelen die moeten genomen worden bemoeilijken de organisatie ervan.

 

VC De Bezatse

 Vaubanstraat 8B, 8930 Menen
  056 51 90 70
vcdebezatse@gmail.com
 www.debezatse.be

KBO 0431152132
RPR Gent, afdeling Kortrijk