juni 04
2020

Als vrijzinnig humanisten zetten wij ons in voor de vrije gedachte en de vrijheid van elk individu. Wij denken dat elk mens voor zichzelf kan nadenken en aan haar/zijn leven betekenis kan geven.  Daarom vinden wij vrij onderzoek, vrijheid, gelijkheid en solidariteit onder alle mensen erg belangrijk.

Het HV Menen is in 2015 opgericht vanuit de behoefte om ook voor Menen en omliggende een jaarlijks Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd te organiseren.

Samen met de leerkrachten zedenleer en talrijke vrijwilligers omkadert en ondersteunt HV-Menen de cursus niet-confessionele moraal, het Lentefeest (voor de 6-jarigen) en het Feest Vrijzinnige Jeugd (voor de 12-jarigen).

Wie is wie in het HV Menen?

Ivan Gardedieu (voorzitter)

Tonny Slembrouck (penningmeester)

Jean Pierre Leleu (secretaris)

Marc Casteleyn (bestuurslid)

Christine Depoortere (bestuurslid, leerkracht zedenleer)

Ruben Descamps (voorzitter VC De Bezatse)

Bijgestaan door talrijke vrijwilligers…

VC De Bezatse

 Vaubanstraat 8B, 8930 Menen
  056 51 90 70
vcdebezatse@gmail.com
 www.debezatse.be

KBO 0431152132
RPR Gent, afdeling Kortrijk