apr 27
2020
 

 

Vrijzinnig Centrum De Bezatse Menen - Wie zijn we?

De Bezatse is de ontmoetingsplaats voor vrijzinnigen in Menen en omstreken. Het woord 'bezatse' gaat terug tot de geuzentijd. De uitdrukking ‘jusqu'à porter la besace', wilde zeggen dat je bereid was trouw te blijven aan je principes, zelfs als dit betekende dat je tot de bedeltas werd veroordeeld. Een bezatse was dus een draag- of reistas gevuld met schaarse bezittingen en het woord wordt nog steeds gebruikt in West-Vlaanderen.

 

humanism

Iedereen die op zoek is naar zingeving en betekenis, onderneemt een reis en draagt daarbij zijn of haar eigen ‘bezatse’. Daarin bewaren wij de ervaring, de kennis, de inzichten, de ideeën en de emoties die elk van ons in de loop van zijn of haar leven opdoet. De Bezatse wil de plaats zijn waar je die spreekwoordelijke bezatse kan bijvullen of de inhoud ervan kan delen met anderen. Want als je op reis gaat door het leven, kom je zeker andere mensen tegen. Alle mensen zijn gelijk, maar ieder van ons is uniek. Niet iedereen zoekt hetzelfde. Daarom organiseren wij in het VC De Bezatse verschillende soorten activiteiten zoals tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, kunstzinnige voordrachten, wetenschappelijke lezingen, actualiteitsdebatten maar ook gezellige eet- en drankfestijnen waarbij we elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast kan je in ons centrum beroep doen op de vrijzinnig humanistisch consulent van het huisvandeMens, onder meer voor de uitwerking van vrijzinnige plechtigheden.
 
Je ziet het, we zijn er voor jullie en willen je graag ontmoeten! Onderstaande ‘Wordle’ bekom je als je een computer loslaat op een definitietekst. Doordat de belangrijkste woorden de meeste nadruk krijgen, zegt de figuur iets over ons centrum. Lees ook iets over geschiedenis van het centrum en de vrijzinnigheid in Menen.
 
 
wordle
 
Iedere zondag van 2 oktober tot 2 december wintercafé van 11 tot 13u.
 

Ga naar de website van de stad Menen

 

Bestuur

Ruben

Voorzitter

Jelle

Ondervoorzitter

Els

Secretaris

Diana

Penningmeester

Marc

Virginie

Jean-Pierre

Geert

Didier

Charles

Patrick

IvanConsulente

Evelien Vandenbussche

VC De Bezatse

 Vaubanstraat 8B, 8930 Menen
  056 51 90 70
vcdebezatse@gmail.com
 www.debezatse.be

KBO 0431152132
RPR Gent, afdeling Kortrijk